Otto Slijkhuis gehuldigd als 50-jarig jubilaris en benoemd tot Lid van Verdienste.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2019 is Otto Slijkhuis gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap van Chr. Muziekvereniging DAP.

Ad interim voorzitter Albert Gerritsen realiseert zich dat het lidmaatschap van Otto al evenlang duurt dan het aantal levensjaren van ondergetekende. Otto heeft dan ook zeer veel ontwikkelingen meegemaakt binnen DAP. Denk b.v. aan de omschakeling van Jachthoorn-bezetting naar de drumfanfare-bezetting. Waarna zeer vele ontwikkelingen nog volgden.

Als muzikant is Otto altijd slagwerker geweest, tot het moment dat hij vond dat de muziek en de show voor hem te snel werden. Maar Otto bleef actief voor de vereniging, zo heeft hij als lid van de materiaal-ploeg vele uithoeken van Nederland bezocht om de band bij te staan diverse taptoe’s.
Daarnaast was Otto ook actief binnen de oud papier-ploeg. Tegenwoordig verricht Otto nog diverse hand- en spandiensten voor het DAP-muziekcentrum.
Volgens de voorzitter is Otto het toonbeeld van een lid dat altijd paraat staat voor de vereniging zonder daarbij ook maar enig eigenbelang te laten meespelen. Iemand waar vrijwel altijd een beroep op kan doen.

Het bestuur van DAP heeft daarom ook besloten om Otto Slijkhuis te benoemen tot Lid van Verdienste van Chr. Muziekvereniginig DAP.

X
X