Goedenavond allen en welkom op de nieuwjaarsreceptie van DAP,

Ik moet eerlijk bekennen dat het voor mij vreemd is om, na een kleine 7 jaar langs de zijlijn te hebben gestaan, u op deze plek te verwelkomen bij de start van weer een nieuw fris verenigingsjaar. Het 87e om precies te zijn.

De historie van DAP bestaat uit vele jaren van voor-, maar ook zeker tegenspoed. Spijtig vind ik het dan ook dat hier niet een enthousiate jonge voorzitter staat die alles in de strijd kan werpen om de vereniging weer van nieuw elan te voorzien, maar dat een oud-voorzitter noodgedwongen is aangeschoven bij het algemeen bestuur om, op ad interim basis, de AB-vergaderingen te leiden.

Spijtig vind ik het ook om te zien in wat voor een zware tijden de vereniging zich op dit moment bevind;
– een sterk teruggelopen ledenbestand,
– twee roemruchte showbands die afgelopen jaar noodgedwongen zijn samengevoegd tot één zeer jeudige showband die zoekende is naar een frisse stijl zonder vertrouwde veldshow.

Daarnaast voel je binnen de vereniging dat de bestuurlijke onrust van 2017 nog steeds niet geluwd is; vrijwilligers, waaronder oud-muzikanten en bestuursleden die in het verleden hun sporen binnen de vereniging hebben verdiend, hebben uit onvrede de club verlaten of zijn gestopt met hun activiteiten voor de vereniging. Spijtig, omdat we deze leden niet serieus hebben kunnen bedanken voor wat ze in al die jaren voor de vereniging hebben betekend. Maar spijtiger vind ik het dat er situaties zijn ontstaan waarin leden en oud-leden elkaar negeren en soms zelfs met de nek aankijken. Bij deze doe ik dan ook in het belang van de club een dringende oproep om de strijdbijl definitief te begraven en het AB te steunen in haar strijd om de vereniging in stand te houden!

Ondanks deze negatieve opening van mijn nieuwjaarstoespraak moet ik toch ook constateren dat er binnen het AB en de technische teams een zeer positieve vibe heerst om de schouders er onder te zetten. Natuurlijk zijn er ook regelmatig momenten van tegenslagen, maar tot op heden hebben we nog geen moment gehad dat we echt bij de pakken zijn gaan neer zitten. Hierbij heb ik vooral bewondering voor de staff van de showband die ook in het laatste halfjaar telkenmale geconfronteerd werden door leden die de motivatie of uitdaging misten om door te gaan met musiceren. Ik kan me goed voorstellen dat je dan nog wel eens de moed in de schoenen zakt en dat terwijl je juist motivatie naar de rest van de band moet uitstralen. Deze mensen verdienen wat mij betreft een extra schouderklopje.

Verder zullen we ook moeten kijken naar wat we wel hebben en niet naar wat we niet meer hebben, wat mij betreft is het glas nog steeds half vol……
Kijkend naar afgelopen jaar kunnen we dan constateren
– Dat Splash is gegroeid naar een volwaardige streetband met steeds meer mogelijkheden,
– Dat  het totaal aantal verzorgde optredens vrijwel gelijk is geweest aan de jaren 2016 en 2017,
– Dat we met bijdragen van de Rabobank en verzekeringsmaatschappij Univé hebben kunnen investeren in een nieuw instrumentarium voor de school-workshops en in nieuwe snares en mallets,
– Dat we veel afspraken hebben kunnen plannen om workshops op scholen te gaan verzorgen en dat we dus jonge potientiële leden kunnen bereiken,
– En tot slot dat wij binnen Apeldoorn en omstreken nog steeds een unieke vereniging zijn, waar we best trots op mogen zijn.

Het komende jaar zal dan ook vooral in het teken staan om, na een periode van onrust en terugloop in ledenaantallen, weer een stabiele basis te vormen waar we in de komende jaren hopelijk weer een bloeiende vereniging op kunnen bouwen. Op korte termijn zullen we vooral muzikale handen nodig hebben om de school-workshops te verzorgen. Aanmelden kan eventueel bij Karin Scholten. Op de langere termijn zullen we de oudere leden van de showband een uitdaging moeten gaan blijven geven om ervoor te zorgen dat ze de club trouw blijven en niet bij gebrek aan uitdaging bij andere verenigingen gaan buurten. En mochten ze gaan buurten dan moeten we ervoor zorgen dat we een warm nest blijven bieden, waar ze met meer ervaring altijd weer terug kunnen komen.

In wat voor een vorm we die uitdaging moeten gaan geven weet ik nog niet, maar persoonlijk loop ik met een plan in mijn hoofd om te kijken of we hier oud-muzikanten van de S&M-band bij kunnen betrekken.

Al met al zal 2019 dus weer een uitdagend jaar zijn waar het algemeen bestuur samen met jullie op wil toasten;

OP EEN UITDAGEND 2019 WAARIN WE WEER GAAN BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN DAP!

Albert Gerritsen
Ad interim voorzitter Algemeen Bestuur
Chr. Muziekvereniging DAP

X
X